<main id="Content">

PRIVACYBELEID

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) is Orange Cycle Team GbR, Dom-Esch-Straße 83, 53881 Euskirchen, Duitsland, Tel.: 02251970752, e-mail: octeam@gmx.de. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

2.1 Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar de paginaserver verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie vanwaar je de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek op grond van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel bewijst.

5) Registratie bij het portaal of forum

U kunt zich registreren op onze website door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens voor de registratie worden verwerkt, kunt u zien aan het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. Wij gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure voor registratie, d.w.z. uw registratie is pas voltooid nadat u uw registratie hebt bevestigd door te klikken op de link in een bevestigingsmail die u voor dit doel is toegezonden. Als uw bevestiging niet binnen 24 uur wordt ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht. U kunt alle andere informatie vrijwillig verstrekken door gebruik te maken van ons portaal.

Als u ons portaal gebruikt, slaan we uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, inclusief informatie over de betalingswijze, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Bovendien slaan we de vrijwillig door u verstrekte gegevens op voor de duur van uw gebruik van het portaal, tenzij u deze vooraf verwijdert. U kunt alle gegevens beheren en wijzigen in het afgeschermde klantengedeelte. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast slaan we alle door u gepubliceerde inhoud op (zoals openbare berichten, prikbordvermeldingen, gastenboekvermeldingen, enz. We hebben er een legitiem belang bij om de website te voorzien van de volledige door gebruikers gegenereerde inhoud. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als u uw account verwijdert, blijven uw openbare uitspraken, vooral in het forum, zichtbaar voor alle lezers, maar uw account is niet langer toegankelijk. Alle andere gegevens worden in dit geval verwijderd.

6) Functie voor opmerkingen

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de naam van de commentator die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres is om veiligheidsredenen en voor het geval de betreffende persoon inbreuk maakt op de rechten van derden door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud plaatst. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als illegaal.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als deze door derden als onrechtmatig worden aangemerkt.

7) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Standaard plaatst Google (Universal) Analytics cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar servers van Google en daar verwerkt. In dit proces is ook overdracht naar Google LLC, gevestigd in de VS, mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat wordt doorgegeven en verkort door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics verzamelde gegevens worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO.
Zonder uw toestemming wordt Google (Universal) Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u deze dienst deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google (Universal) Analytics is te vinden ophttps://policies.google.com/privacyhl=en[gl=en en onderhttps://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Demografische kenmerken
Google (Universal) Analytics gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden gewist nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief over conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze pagina:https://support.google.com/ advertenties/antwoord/2662922hl=en Meer informatie over Google Signals vind je op de volgende link:https://support.google.com/analyse/antwoord/7532985hl=en

GebruikersID's
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan op deze website de functie "UserIDs" worden gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google (Universal) Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8) Pagina functionaliteiten

8.1 Google-kaarten

Deze website maakt gebruik van een online cartografische dienst van de volgende provider: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze service te gebruiken, wordt onze locatie weergegeven en kunt u ons gemakkelijker vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar servers van Google en daar opgeslagen wanneer u subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; deze informatie kan ook worden doorgestuurd naar servers van Google LLC in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.

Het verzamelen, opslaan en analyseren wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8.2 Google-lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van de volgende provider voor de uniforme weergave van fonts: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven en maakt hij een directe verbinding met de servers van de provider. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypen vindt alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

9) Gereedschap en diversen

Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.

Waar nodig hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op informatie en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor het uitoefenen van deze rechten:

 • Recht op informatie volgens art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissen conform art. 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie volgens Artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 DSGVO;
 • Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3) DSGVO;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Artikel 77 van de GDPR.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM JURIDISCHE CLAIMS TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM OP ELK GEWENST MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR AAN TE TEKENEN, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

11) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 (1) a DSGVO, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, worden deze gegevens routinematig gewist nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van het contract of het initiëren van het contract en/of er geen gerechtvaardigd belang van onze kant is om ze te blijven opslaan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21(1) DSGVO uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21 (2) DSGVO.

Tenzij anders aangegeven in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 
</main>
 
 
© 2004-2023 - IT Advocatenkantoor Keller-Stoltenhoff, Keller